Үндсэн агуулга руу шилжих

3 Хичээлүүд

Олон нийттэй харилцах, ил тод байдлыг хангах, дархлаажуулалт
Улаан загалмай сургалт
Preview Course
Сайн дурын идэвхтэн зориулсан Улаан загалмай Улаан Хавирган Сар Хөдөлгөөний талаар
Улаан загалмай сургалт
Preview Course

Улаан загалмай сургалт

Сайн дурын идэвхтэн зориулсан Улаан загалмай Улаан Хавирган Сар Хөдөлгөөний талаар

Сайн дурын идэвхтэнд зориулсан Улаан загалмай Улаан Хавирган Сар Хөдөлгөөний талаарх танилцуулга сургалт нь Улаан загалмай болон Улаан Хавирган Сар Хөдөлгөөний ажилтан, сайн дурын идэвхтэн, гишүүд болон Хөдөлгөөний талаарх мэдээлэл авах хүсэлтэй хүн бүхэнд зориулагдав.. Энэхүү сургалтаар Хөдөлгөөний түүх, зарчим, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн талаар мэдэж авах болно. 

 • (1)
 • МУЗН Хүүхэд хамгаалалын бодлого
  Улаан загалмай сургалт
  Preview Course

  Улаан загалмай сургалт

  МУЗН Хүүхэд хамгаалалын бодлого

  Энэхүү сургалтаар  Олон Улсын Улаан Загалмай Улаан Хавирган Сар Нийгэмлэгүүдийн Холбооны Хүүхэд Хамгааллын Бодлогын үндсэн элементүүдийн талаар товч мэдээлэл өгнө

 • (2)