Үндсэн агуулга руу шилжих

Засварлагдсан 9 Нохой сарын 2021

Улаан загалмай сургалт

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг болон Олон Улсын Улаан загалмай Улаан Хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны сургалт

Засварлагдсан 9 Нохой сарын 2021

Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт

Засварлагдсан 24 Хулгана сарын 2022

Цусны донорын сургалт

Энэхүү сургалтаар цусны донорын сургалт, сурталчилгааны талаарх мэдээлэл авах болно.

Засварлагдсан 9 Нохой сарын 2021

Уур амьсгал, гамшгийн менежментийн сургалт

Засварлагдсан 9 Нохой сарын 2021

Анхны тусламжийн сургалт