Үндсэн агуулга руу шилжих

Засварлагдсан 9 November 2021

Улаан загалмай сургалт

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг болон Олон Улсын Улаан загалмай Улаан Хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны сургалт

Засварлагдсан 24 January 2022

Цусны донорын сургалт

Энэхүү сургалтаар цусны донорын сургалт, сурталчилгааны талаарх мэдээлэл авах болно.

Засварлагдсан 9 November 2021

Анхны тусламжийн сургалт